ZAKŁAD USŁUGOWY „ASEKURACJA” w ramach współpracy oferuje następujący zakres usług doradczo – szkoleniowych:
 • DORADZTWO W ZAKRESIE BHP
  • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP i PPOŻ
   • szkolenia wstępne
   • szkolenia okresowe dla pracowników i pracodawców
  • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
  • Doradztwo techniczno – prawne bezpieczeństwa pracy
  • Opracowywanie instrukcji bezpiecznej pracy
  • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • Współpraca z organami nadzoru nad warunkami pracy
   • Państwowa Inspekcja Pracy
   • Państwowa Inspekcja Sanitarna
   • Straż Pożarna
  • Działalność w zakresie ochrony zdrowia
   • organizacja badań lekarskich i psychotechnicznych
   • organizacja wzmożonej opieki lekarskiej, organizacja działalność profilaktyczno-zapobiegawczej w przypadku zatrudnienia pracowników młodocianych i kobiet oraz występowania czynników szkodliwych i uciążliwych
   • opracowywanie dokumentacji w zakresie wstępnych badań lekarskich, okresowych ewentualnie specjalistycznych
  • Prowadzenie postępowania w wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych:
   • udział przedstawicieli firmy ASEKURACJA w pracach Zespołu Powypadkowego , badaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
   • udział przedstawicieli firmy ASEKURACJA w sporządzaniu obowiązującej dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy i ewentualnych chorób zawodowych
   • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy
  • Działalność w zakresie gospodarki odzieżą i środkami czystości
   • opracowywanie zarządzeń w sprawie gospodarki odzieżą i środkami czystości
   • opracowywanie tabeli norm przydziału i zużycia sort roboczych, ochrony i sprzętu ochrony osobistej
  • Dokonywanie sprawdzenia i legalizacji podręcznego sprzętu PPOŻ
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
  • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego (w tym również przy kontakcie z czynnikami chemicznymi oraz biologicznymi)
  • Doradztwo w zakresie zastosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych eliminujących lub ograniczających wpływ zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
  • Opracowywanie dokumentacji w zakresie oceny ryzyka zawodowego
 • BADANIA ŚRODOWISKOWE
  • Organizacja badań środowiskowych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
  • Prowadzenie rejestrów i kart wyników pomiaru czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.
 • OCENA POZIOMU BEZPIECZEOSTWA MASZYN i URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
  • Opracowanie wzorów dokumentów stosowanych w ocenie maszyn i urządzeń technicznych
  • Przeprowadzanie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych nabytych przed 01.01.2003 pod kątem dostosowania ich do wymagań minimalnych mające na celu stwierdzenie stanu faktycznego oraz proponowanie rozwiązań prowadzących do spełnienia tych wymagań.
 • DORADZTWO W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM ISO 9001; 14001; BS OHSAS 18001:2007 ORAZ HACCP Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem przedsiębiorstw i instytucji do uzyskania certyfikatu na zgodność z wymaganiami norm:
  • ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością
  • ISO 14001: System Zarządzania Środowiskowego
  • BS OHSAS 18001:2007 System Zarządzania BHP
  • HACCP
  W realizacji powyższych działań współpracujemy ze specjalistami i ekspertami posiadającymi uprawnienia i przygotowanie zawodowe potwierdzone certyfikatami, akredytacje PARP oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe uzyskane m. in. przy realizacji auditów zewnętrznych na zlecenie jednostek certyfikujących takich jak: TÜV NORD Polska Sp. z o.o., SGS Polska Sp. z o.o., Moody International Polska Sp. z o.o., DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o., UDT-CERT.
.