Szkolenia bhp

Każdy pracownik zatrudniony w celu wykonania określonej pracy, bez względu na to jak długo trwać będzie umowa, w tym tzw. pracownicy sezonowi zatrudniany na umowę o pracę przed dopuszczeniem do wykonywania pracy musi przejść szkolenie wstępne bhp. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Zakaz ten nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracowników w dziedzinie bhp, przed dopuszczeniem ich do pracy i prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie. 
• szkolenia wstępne
• Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych.
• Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno technicznych.
• Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
• Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
• Szkolenie dla pracowników w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
• Szkolenie dla hakowych przy eksploatacji dźwignic.
• Szkolenie dla pracowników do obsługi elektronarzędzi.
• Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
• Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.