Wykaz szkoleń:

  • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
  • Szkolenie dla pracowników w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
  • Szkolenie dla hakowych przy eksploatacji dźwignic.
  • Szkolenie dla pracowników do obsługi elektronarzędzi.
  • Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych.
  • Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno technicznych.
  • Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
  • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


.