Usługi BHP i p.poż

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Zakaz ten nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracowników w dziedzinie bhp, przed dopuszczeniem ich do pracy i prowadzenia szkoleń wstępnych, okresowych w tym zakresie na różnych stanowiskach pracy.
• szkolenia wstępne
• Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych.
• Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno technicznych.
• Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
• Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
• Szkolenie dla pracowników w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
• Szkolenie dla hakowych przy eksploatacji dźwignic.
• Szkolenie dla pracowników do obsługi elektronarzędzi.
• Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
• Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.